Uczelnie wyższe

Realizacja Street View Trusted w instytucjach edukacyjnych, takich jak uczelnie wyższe, jest wygodnym narzędziem promocji, szczególnie wśród studentów zagranicznych. Google jest serwisem, który jest doskonale znany i z którego korzysta się niejako w sposób natywny, nawet bez świadomości, że realizacje są wykonane intencjonalnie przez uczelnię. Dla wielu potencjalnych studentów pierwszą czynnością, jaką wykonują w poszukiwaniu przyszłego miejsca studiów, jest przejrzenie informacji na jej temat w mapach Google. Zależy nam, aby spędził tam więcej czasu i przespacerował się po wnętrzach poszczególnych wydziałów, a nawet wracał do nich wielokrotnie, rozważając decyzję o studiowaniu lub prezentując ciekawe wnętrza znajomym lub rodzinie (np. studio uniwersyteckiego radia, miejsca rekreacji, wejścia do wydziałów, pracownie).

Oprócz funkcji promocyjnych, Street View w obiektach uczelnianych ułatwia orientację w przestrzeni, rozeznanie się w rozmieszczeniu poszczególnych obiektów czy traktów komunikacyjnych. Użytkownik ma możliwość przespacerowania się np. korytarzami między rektoratem a dziekanatami, ale nawet spojrzeć na cały kampus uczelni z lotu ptaka, jak w przypadku realizacji w Politechnice Wrocławskiej (ścieżka z lotu ptaka obejmuje przestrzeń ok. 2 km) czy w PWSZ w Tarnowie (ścieżka obejmuje dystans ok. 500 m).

We Wrocławiu zrealizowaliśmy również cztery obszary w budynku głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, który dzisiaj jest jednym z ważniejszych przykładów wrocławskiego baroku. Zdjęcia przedstawiają Aulę Leopoldinę oraz widok z Wieży Matematycznej na panoramę Wrocławia.

Budynek główny Uniwersytetu Wrocławskiego to jeden z najbardziej reprezentacyjnych obiektów Wrocławia. Historia tego budynku związana jest z funkcjonowaniem we Wrocławiu kolegium jezuitów1, którego początkiem było zezwolenie wydane przez cesarza Ferdynanda III w czerwcu 1644 r. Protestancka rada miasta mocno opierała się utworzeniu nowej uczelni we Wrocławiu, jakkolwiek nie była to jeszcze uczelnia wyższa. W 1659 r. Leopold I zdecydował o przekazaniu jezuitom na potrzeby Kolegium średniowiecznego zamku, stojącego na miejscu dzisiejszego gmachu głównego Uniwersytetu. Zamek ten był rozbudowywany m.in. przez księcia Zygmunta, późniejszego króla Polski Zygmunta Starego, a także Ferdynanda I. Był to początek działalności Kolegium we Wrocławiu. Zamek został przekazany jezuitom na własność niedługo potem (dokumentem cesarza Leopolda z 1671 r.).

Realizacja Street View obejmująca cztery obszary w budynku głównym UWr, jest jedną z ponad 20 naszych realizacji w uczelniach wyższych w Polsce. Zostały tutaj zaprezentowane walory głównego gmachu, szczególnie reprezentacyjnej Auli Leopoldina, zrekonstruowanej ostatnio Auli Minor (sali muzycznej) oraz ujęć z Wieży Matematycznej. Sesja objęła także fragment obszaru przed wejściem do budynku.

Każda realizacja Street View w obiektach ma elastyczną specyfikę, w razie potrzeby pozwala na stałą modyfikację, dodawanie nowych obszarów, panoram, czy aktualizację już wykonanych, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Inne uczelnie realizowane w ramach Street View dla Uczelni Wyższych znajdują się na poniższej grafice.

Other portfolio

See our other portfolio

Muzea

Google Street View Trusted

Hotele

Google Street View Trusted

Jasna Góra

Google Street View Trusted