Uczelnie wyższe

Realizacja Street View Trusted w instytucjach edukacyjnych, takich jak uczelnie wyższe, jest wygodnym narzędziem promocji, szczególnie wśród studentów zagranicznych. Google jest serwisem, który jest doskonale znany i z którego korzysta się niejako w sposób natywny, nawet bez świadomości, że realizacje są wykonane intencjonalnie przez uczelnię. Dla wielu potencjalnych studentów pierwszą czynnością, jaką wykonują w poszukiwaniu przyszłego miejsca studiów, jest przejrzenie informacji na jej temat w mapach Google. Zależy nam, aby spędził tam więcej czasu i przespacerował się po wnętrzach poszczególnych wydziałów, a nawet wracał do nich wielokrotnie, rozważając decyzję o studiowaniu lub prezentując ciekawe wnętrza znajomym lub rodzinie (np. studio uniwersyteckiego radia, miejsca rekreacji, wejścia do wydziałów, pracownie).

Oprócz funkcji promocyjnych, Street View w obiektach uczelnianych ułatwia orientację w przestrzeni, rozeznanie się w rozmieszczeniu poszczególnych obiektów czy traktów komunikacyjnych. Użytkownik ma możliwość przespacerowania się np. korytarzami między rektoratem a dziekanatami, ale nawet spojrzeć na cały kampus uczelni z lotu ptaka, jak w przypadku realizacji w Politechnice Wrocławskiej (ścieżka z lotu ptaka obejmuje przestrzeń ok. 2 km) czy w PWSZ w Tarnowie (ścieżka obejmuje dystans ok. 500 m).

We Wrocławiu zrealizowaliśmy również cztery obszary w budynku głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, który dzisiaj jest jednym z ważniejszych przykładów wrocławskiego baroku. Zdjęcia przedstawiają Aulę Leopoldinę oraz widok z Wieży Matematycznej na panoramę Wrocławia.

Budynek główny Uniwersytetu Wrocławskiego to jeden z najbardziej reprezentacyjnych obiektów Wrocławia. Historia tego budynku związana jest z funkcjonowaniem we Wrocławiu kolegium jezuitów1, którego początkiem było zezwolenie wydane przez cesarza Ferdynanda III w czerwcu 1644 r. Protestancka rada miasta mocno opierała się utworzeniu nowej uczelni we Wrocławiu, jakkolwiek nie była to jeszcze uczelnia wyższa. W 1659 r. Leopold I zdecydował o przekazaniu jezuitom na potrzeby Kolegium średniowiecznego zamku, stojącego na miejscu dzisiejszego gmachu głównego Uniwersytetu. Zamek ten był rozbudowywany m.in. przez księcia Zygmunta, późniejszego króla Polski Zygmunta Starego, a także Ferdynanda I. Był to początek działalności Kolegium we Wrocławiu. Zamek został przekazany jezuitom na własność niedługo potem (dokumentem cesarza Leopolda z 1671 r.).

Realizacja Street View obejmująca cztery obszary w budynku głównym UWr, jest jedną z ponad 20 naszych realizacji w uczelniach wyższych w Polsce. Zostały tutaj zaprezentowane walory głównego gmachu, szczególnie reprezentacyjnej Auli Leopoldina, zrekonstruowanej ostatnio Auli Minor (sali muzycznej) oraz ujęć z Wieży Matematycznej. Sesja objęła także fragment obszaru przed wejściem do budynku. O naszych najnowszych publikacjach z Uniwersytetu Wrocławskiego  przeczytacie także tutaj.

Każda realizacja Street View w obiektach ma elastyczną specyfikę, w razie potrzeby pozwala na stałą modyfikację, dodawanie nowych obszarów, panoram, czy aktualizację już wykonanych, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Inne uczelnie realizowane w ramach Street View dla Uczelni Wyższych znajdują się na poniższej grafice.

ZOBACZ TAKŻE

Jak dodać hotspoty do panoram w mapach Google

Jak dodać hotspoty do panoram w mapach Google

Podniebny spacer wirtualny jest realizowany za pomocą z drona w ramach Projektu Polska z Nieba

Podniebny spacer wirtualny jest realizowany za pomocą z drona w ramach Projektu Polska z Nieba

 

Other portfolio

See our other portfolio

Polska z Nieba

Google Street View Trusted

Hotele

Google Street View Trusted

Muzea

Google Street View Trusted