Publikacja książkowa „Polichromie. Parafia pw. św. Brata Alberta w Kolbuszowej”

Pokaźna jak na tego typu publikację książka formatu A4 zawiera 256 stron bogato wypełnione treścią oraz 414 ilustracjami. Opisane zostały szczegółowo wszystkie elementy polichromii kościoła oraz kaplicy cmentarnej, wraz z ornamentyką. Za tekst odpowiedzialna jest Magdalena Wilk, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, która pracy tej poświęciła przeszło 3 lata. Książka, mimo, że jej objętość została znacznie zwiększona względem pierwotnych założeń, zawiera wybór zebranych i opracowanych przez Autorkę informacji. Skład oraz druk został wykonany przez Wydawnictwo i Drukarnię Bonus Liber w Rzeszowie jesienią 2021 roku.

Malowidła ścienne w kościele św. Brata Alberta w Kolbuszowej są wybitnym przykładem polskiej współczesnej sztuki sakralnej. Za ich wykonanie odpowiada grupa artystyczna „Przemienienie” pod kierownictwem i wg projektu zmarłego 2 lata temu Yuriego Hereha (pozostali artyści to: Ivan i Taras Hatala, Ihor Krutyak, Mykhaylo Korchevskyy, Wasyl Matwiyishyn i Pavlo Ukrayinskyy). Polichromie powstawały przez okres 2 lat (od 19 października 2015 do 19 listopada 2017). Artyści głęboko zakorzenieni w sztuce cerkiewnej, nie sięgają jednak do stylistyki ikon, ale odnoszą się aż do wzorców bizantyjskich (co widoczne jest choćby w realistycznej imitacji złotych mozaik), ale także do sztuki zachodniej (w przedstawieniach postaci da się wyczuć secesyjny klimat, niektóre zaś sceny zaczerpnięte są z malarstwa zachodniego). W transepcie kościoła wykonano również interpretacje czterech obrazów autorstwa św. Brata Alberta, jak choćby monumentalne przedstawienia na skosach sufitu „Wizji św. Małgorzaty” oraz „Powrotu z Golgoty”. Ich oryginały znajdują się w krakowskich klasztorach Albertynów i Albertynek.

Twórcy malowideł pozostawili w archiwum parafii zbiór ponad 200 szkiców do polichromii, co stało się świetną okazją, by zaprezentować je w albumie. Książka zawiera prawie wszystkie, które mamy. Niestety nie jest to zbiór kompletny, ale mimo wszystko bardzo bogaty. Niektóre z arkuszy mają rozmiar ok. 1 m2, sporo z nich naszkicowano na kartkach A4. Rysunki mają charakter typowo roboczy, o czym świadczy choćby ich szkicowy pośpieszny styl oraz linie siatki, pozwalające na proporcjonalne przeniesienie szkicu na ściany kościoła. Niekiedy poplamione farbą czy innymi zabrudzeniami, co daje wrażenie, jakbyśmy zaglądali przez ramię artystów.

Książka Polichromie. Parafia pw. św. Brata Alberta w Kolbuszowej prócz części wizualnej (albumowej) zawiera również sporą dawkę praktycznej wiedzy z zakresu historii sztuki (Autorka scharakteryzowała każdą z głównych części świątyni), czy choćby skrótowe opracowanie biografii św. Brata Alberta, tutaj przy weryfikacji faktograficznej Autorka zyskała życzliwą pomoc specjalistki od życiorysu świętego – siostry Bernardy Kostki ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Krakowie, gwarantując tym samym poprawność merytoryczną tekstu (w publikacjach nt. Brata Alberta funkcjonują różnego typu błędy, np. odnośnie dat). Sporo trudności też sprawiło niekiedy zastosowanie właściwych nazw dla elementów współczesnej architektury sakralnej, choćby fakt, że dzisiejsze kościoły rzadko oparte są na klasycznych wzorcach, stąd trudno też mówić o bezpośrednim przeniesieniu nazw dla ich poszczególnych części. Autorka wybrnęła obronną ręką z tego typu wątpliwości i można sądzić, że uniknęła możliwych niekonsekwencji czy nieścisłości, oddając do rąk czytelników publikację dopracowaną i dobrej jakości.

Fotografie do książki realizowane były w okresie czerwiec-sierpień 2021 r. Miło nam poinformować, że Autorka opracowania korzystała w dużym stopniu ze zrealizowanych przez nas zdjęć 360 we wnętrzu kościoła oraz kaplic, zaś sesja zdjęć polichromii oraz skany rysunków, a także ich opracowanie graficzne, dostosowanie geometrii i postprodukcja, zostały wykonane przez naszego fotografa Łukasza Pompę. Za zdjęcia lotnicze odpowiada Krzysztof Kurek.

W toku prac fotograficznych, zostały wykonane zdjęcia wszystkich polichromii oraz arkuszy ze szkicami w wysokiej rozdzielczości, częściowo w technice HDR. Z racji na wielki format wielu przedstawień, dla uzyskania wysokiej rozdzielczości reprodukcje fotograficzne były zazwyczaj łączone postprodukcji już po korekcji barwnej z kilku mniejszych fotografii.

Album dostępny jest w sprzedaży w Sanktuarium św. Brata Alberta w Kolbuszowej.

    Leave Your Comment Here