hospoty na zdjęciu panoramicznym - spacer wirtualny

Spacer wirtualny – aplikacja z hotspotami

W realizowanym przez nas niedawno spacerze wirtualnym dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie postanowiliśmy wyjść poza obszar Street View i oprzeć się na zewnętrznej aplikacji. Powodem była konieczność zastosowania hotspotów, których Street View nie obsługuje. Hotspoty to są aktywne punkty, pozwalające umieścić dodatkowe, niekiedy interaktywne, informacje w płaszczyźnie zdjęcia panoramicznego.

Najprostszą formą takiego rozwiązania są opisy punktów, np. szczytów gór na panoramie pasma Tatr, czy placówek danej instytucji na panoramie miasta. W przypadku lubelskiej uczelni mamy do czynienia z rozbudowaną siecią placówek edukacyjnych Uniwersytetu, podzielonych na kilka kategorii, dla uproszczenia powiedzmy, że są to 4 rodzaje obiektów:

  • wydziały
  • szpitale
  • inne ośrodki edukacyjne (np. badawcze)
  • inne placówki uniwersytetu, np. akademiki, obiekty sportowe…

Uznaliśmy tutaj za dobre rozwiązanie, by za główne potraktować panoramy z lotu ptaka, z racji, że da się na nich zaznaczyć większą ilość punktów rozmieszczonych na obszarze miasta. Łącznie wykonaliśmy ponad 30 panoram z lotu ptaka, dwie z nich wybraliśmy jako panoramy główne (1. panorama startowa i 2. Plac Litewski). Z poziomu tej panoramy (widocznej w nagłówku tego artykułu) użytkownik (student, kandydat na studia) może wybrać jeden z obiektów znajdujących się w zasięgu panoramy lub przejść do drugiej głównej panoramy, która znajduje się nad centrum miasta (Plac Litewski). Po przejściu do drugiej głównej panoramy, mamy możliwość wyboru kolejnej grupy obiektów zlokalizowanych w obszarze centrum miasta, lub – powrotu do panoramy startowej.

Po kliknięciu w jeden z obiektów, przechodzimy do panoramy zlokalizowanej najbliżej wybranego obiektu (często bezpośrednio nad budynkiem danego wydziału lub szpitala). Tutaj mamy możliwość wyboru hotspotów kierujących do panoram wnętrza lub frontu budynku, a także przeczytamy opis placówki. Dla odróżnienia od dwóch panoram głównych, można je nazwać panoramami obiektów (jest ich ok. 30), to drugi poziom aplikacji.

Trzeci i ostatni poziom to panoramy z obszaru danego obiektu (na panoramie obiektu oznaczone są punktowymi hotspotami z ikonką zakręconej strzałki). W obszarze obiektu możemy obejrzeć dane wnętrze, niekiedy przespacerować się, jeśli kolejne panoramy wnętrza sąsiadują ze sobą, oraz wrócić do panoramy wyższego poziomu. Na panoramach trzeciego poziomu zagnieżdżone zostały przede wszystkim hotspoty: 1. z krótką informacją – opisem wnętrz, 2. komunikacyjne (strzałki) 3. hotspot linkujący do panoramy wyższego rzędu (panoramy obiektu). Na niektórych panoramach umieszczono także interaktywne filmy, szczególnie jeśli w obszarze panoramy pojawia się jakiś ekran (wówczas mamy możliwość obejrzenia na ekranie filmu promocyjnego uczelni).

Oprócz powyższych funkcjonalności spacer wirtualny ma możliwość zmiany języka między językiem polskim a angielskim. Zmiana następuje w obszarze danej panoramy, tzn. nie ma konieczności uruchamiania spaceru od początku, dzięki czemu użytkownik może sprawdzić szybko jak nazwa danej jednostki wygląda w innym języku (jest to praktyczne dla użytkowników anglojęzycznych, którzy niekiedy potrzebują sprawdzić, jak wygląda nazwa w polskiej pisowni).

Łączna ilość wszystkich panoram w realizacji to ok. 233 panoramy, w tym ok. 800 hotspotów.

Dodatkowym ułatwieniem w komunikacji między panoramami jest zastosowanie mapy obszaru miasta.

Zastosowanie zewnętrznej aplikacji z hotspotami wydatnie zwiększa możliwości implementacji dodatkowych informacji na panoramach wnętrza i to jest jej główna cecha, wyróżniająca względem rozwiązania Google Street View Trusted. Aplikacja (podobnie jak Street View) działa natywnie na każdym urządzeniu, nie wymaga instalacji żadnych dodatków na telefonie ani na komputerze. Funkcjonalność aplikacji jest znacznie szersza niż na opisanym powyżej przykładzie, możemy bowiem zastosować tutaj ruchome elementy video, dźwięki, głos lektora, ruch (animacje). I wówczas, gdy takie elementy są koniecznym elementem realizacji rekomendujemy właśnie to rozwiązanie. Dla prostszych rozwiązań lepszą opcją będzie sesja oparta o Street View.

    Leave Your Comment Here