Połączenie Street View Trusted z SV ulicy – historia tematu

Historia ewolucji projektu Street View Trusted urozmaicana jest co pewien czas ważniejszymi zmianami wprowadzanymi przez inżynierów Google. Począwszy od maja 2013 roku, gdy projekt dotarł do Polski, usługa zmieniała się nie tylko technologicznie, ale zmianom ulegała nawet sama nazwa. Pierwsze logo projektu widoczne jest obok na zdjęciu, nazwa usługi z tego okresu to Zdjęć Firmowych Google. Następnie projekt został przemianowany na Businnes View. Nazwa zbliżyła się nieco do swojej sąsiadki „Street View”, ale była dość myląca, ze względu, że panoramy są realizowane nie tylko w obiektach komercyjnych, ale instytucjach (muzeach, urzędach miasta, obiektach sakralnych, parkach, zabytkach). Firma Google oczywiście rozumiała ten zgrzyt i miała na to swoją odpowiedź: w owym czasie funkcjonował osobny projekt dla obiektów kulturalnych, natomiast Rekomendowani Fotografowie Google mieli dostęp do tych obiektów pod pewnymi warunkami. Dodatkowo nie wolno było realizować innych obiektów niebiznesowych (np. mieszkania na wynajem itp., zakaz ten został już zniesiony).

Nowa nazwa projektu – Google Street View Trusted – została wprowadzona, by lepiej zidentyfikować usługę z popularnym Street View ulicy.

Street View (SV) i Street View Trusted (SVT) – najważniejsze różnice:

  • siedziby projektów to Dublin (SV) i Sofia (SVT)
  • sesje SVT wykonywane są zazwyczaj w technologii HDR (lepsza jakość zdjęć)
  • SVT to zazwyczaj zdjęcia ze statywu, SV – z samochodu (brak możliwości zastosowaniu HDR, jako że urządzenie jest w ruchu)
  • SVT realizowany jest w uzgodnieniu z gospodarzem obiektu, który otrzymuje prawa do zdjęć w oparciu o umowę
  • SVT dotyczy raczej obiektów, plenerów, parków, konkretnych miejsc, które są zaznaczone na mapach za pomocą znaczników (SV to ulice) [*zasada ta jednak uległa zmianie ok. 2019 r., gdy część realizacji SVT mogła przekształcić się w tzw. blue line i nie musiała być przypisana do żadnej pinezki]

Mimo tych różnic, zdecydowanie trzeba przyznać, że oba projekty są to usługi siostrzane, spotykające się i wprost zintegrowane na pewnych płaszczyznach. Z tym również bywało różnie w miarę rozwoju projektu, początkowo fotograf miał możliwość zdefiniowania pojedynczego miejsca konstelacji panoram, w którym łączyła się ona ze Street View ulicy (przy czym łącząca panorama miała być w odległości max. 3 metrów od ulicy, w jej bezpośrenim sąsiedztwie. Przez pewien moment konstelacje łączyły się automatycznie, niezależnie od tego, co zdefiniował fotograf. Z czasem inżynierowie Google zupełnie rozdzielili oba projekty i przez okres ok. 3 lat konstelacje SV i SVT nie były skomunikowane, nawet jeśli fotograf zdefiniował połączenie (by w kwietniu 2017 utracić tę możliwość – co miało związek z pracami nad automatyzacją procesu oraz ważnymi zmianami w projekcie).

Wreszcie od kilku tygodni konstelacje łączone są automatycznie w wielu miejscach i można powiedzieć, że są ściśle zintegrowane. Spacerując po pewnych obszarach internauta może sobie w ogóle nie zdawać sprawy, że raz wędruje w systemie SV, za chwilę znowu znajduje się w obszarze wykonanym w ramach projektu Street View Trusted. Jedyne, co może zwrócić uwagę, to nieco zmieniony nagłówek, a także zmiana jakości zdjęć. W zależności od tego, z jakiego sprzętu korzysta fotograf i w jaki sposób przygotowuje zdjęcia w postprodukcji, panoramy SV i SVT będą się od siebie różnić, niekiedy różnica jest piorunująca.

Aby lepiej zobrazować tę różnicę, poniżej załączamy przykład jednej z naszej sesji, wykonanej w maju 2015 roku dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (z prawej strony) – oraz sąsiadującą z nią panoramę ulicy Street View (z lewej strony).

    Leave Your Comment Here